Systém Capri

Systém Capri je logistický a prodejní informační systém určený pro velkoobchodní i maloobchodní prodej zboží a služeb.

 

 

 

 

 

Systém je primárně určen pro podporu prodeje v sítích a distribučních řetězcích. Databáze a aplikační jádro systému jsou umístěny na centrálním serveru, klienti systému se připojují pomocí datových linek. Systém umožňuje bezproblémovou práci i s nízkorychlostním připojením. Zabezpečení systému je řešeno pomocí VPN.

Pro maloobchodní prodej existuje i off-line varianta provozování systému, kde logistické funkce jsou řešeny systémem Capri a prodej je realizován pomocí pokladního systému cTill s dávkovou výměnou dat pomocí datových pump nebo souborových přenosů.

Systém je realizován pomocí třívrstvé softwarové architektury s Java aplikačním serverem, databází Oracle a klienty systému v Javě a v internetovém prohlížeči.

Cenová politika

Capri používá v oblasti tvorby ceny následující metody:

 • prodejní ceníky s koncovou cenou podle kategorie zákazníka
 • sleva na skupinu zboží podle kategorie zákazníka
 • výpočet ceny ze zvolené marže podle kategorie zákazníka a skupiny zboží
 • ceník koncové ceny pro konkrétního zákazníka
 • množstevní slevy podle skupin zboží
 • množstevní sleva podle celkové hodnoty zakázky
 • akční slevy

Rezervace a blokace

Prodej přes systém Capri umožňuje rezervovat či blokovat zboží pro zadanou zakázku. V případě, že zboží není skladem, systém umožňuje vytvořit objednávku od dodavatele s alokací příslušného zboží pro konkrétní zakázku.

On-line přístup k zásobě ostatních skladů

V sítích prodejen je možné přímo při tvorbě zakázky zobrazit skladové zásoby ostatních prodejen a skladů distribuční sítě a dodavatelů zboží.

Prodej z cizího skladu

V závislosti na konfiguraci systému je možný i přímý prodej z centrálního skladu či z jiné prodejny. V takovém případě je příslušné zboží zarezervováno ve zdrojovém skladu či prodejně a vlastní skladová zásoba zůstává k volnému použití pro další zakázky. Tato funkce je vhodná v případech, kdy je datum dodání pozdější, než datum příští dodávky z centrálního skladu nebo tehdy, když rozvozová trasa vede přes centrální sklad.

Prodej do záporného stavu

Systém umožňuje v závislosti na konfiguraci vytvořit dodací a prodejní doklady i na zboží, které dosud není v evidenčním stavu prodejny či skladu.

Náhrady a zaměnitelnost zboží

U některých komodit je možné vzájemně nahradit zbožové položky, systém umožňuje evidenci těchto závislostí a při prodeji dokáže nabídnout všechny vhodné náhrady dané skladové položky.

e-Shop

Capri obsahuje integrovaný e-shop s přístupem pro registrované i neregistrované uživatele.

B2B rozhraní

Capri umožňuje propojení s jinými prodejními systémy pomocí XML rozhraní či WebServices v oblasti nákupu i prodeje zboží a sledování stavu zakázky.

Sklad

Capri umožňuje vedení skladové zásoby v množstevních jednotkách, v cenách FIFO, skladových cenách a v průměrné nákupní ceně.

Skladové pozice

Capri eviduje fyzické umístění zboží ve skladu. Tato evidence může být založena na tom, že každé položce zboží je pevně přidělen určitý prostor ve skladu. V případech, kdy tento způsob umísťování zboží není možný, může Capri evidovat fyzické umístění zboží podle konkrétní dodávky od dodavatele (chaotický sklad).

Korekce skladu, inventury

Změny v evidenční zásobě skladu je možné zadávat pomocí inventur nebo pomocí skladových korekcí. Skladové korekce slouží k narovnání fyzické a evidenční skladové zásoby bez toho, že by provedené změny vstupovaly do účetnictví jako mimořádné výnosy či manka a jsou zúčtovány až po provedení inventury. Tato funkce slouží zejména k zajištění správné funkce systému automatického doplnění zásob.

Hromadné vystavování dokladů

Capri umožňuje pro efektivní práci ve skladu hromadné vystavování všech typů dokladů podle zvolených kritérií, zejména dle data expedice a závozové trasy.

Balicí listy

Pro potřeby efektivní přípravy zboží pro rozvoz slouží balicí listy, které lze tisknout v pořadí dle závozových tras. Balicí list je pokyn k vyskladnění zboží pro daného zákazníka ze zakázek určených k distribuci v daný den. Balicí list je řazen podle umístění zboží ve skladu.

Automatické doplňování zásob

Capri obsahuje množství mechanismů pro optimalizaci skladové zásoby a automatické doplňování zásob:

 • Návrh objednávky podle minimálních množství
  Systém navrhne objednávku zboží v okamžiku, kdy volná skladová zásoba (tj. fyzická zásoba mínus množství rezervované na zakázkách) klesne pod zadanou hodntou.
 • Návrh objednávky podle prodejnosti
  Systém navrhne objednávku zboží na základě prodejnosti zboží, dodacích lhůt a obvyklé periody objednávání. Prodejnost zboží je stanovována pomocí váženého klouzavého průměru z historie prodejů zboží za posledního půl roku.
 • Objednávka z rezervací
  Systém navrhne objednávku v okamžku vytvoření zakázky na zboží, které není skladem
 • Objednávka prodejem z cizího skladu
  Systém vytvoří objednávku v okamžiku, kdy je vytvořena zakázka s volbou prodeje z cizího skladu